Tag: snss

การดูแลรักษาซ่อมบำรุงท่อประปาและอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน

0 Comment

การดูแลรักษาซ่อมบำรุงท่อประปาและอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน จากการที่การประปานครหลวงได้จัดทำโครงการ “น้ำประปา ดื่มได้” ตั้งแต่ปีงงบประมาณ 2542 จนถึงปัจจุบันโดยให้บริการตรวจสอบ ดูแลแก้ไข และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในอาคารของผู้ใช้น้ำ อาทิเช่น บ้านพักอาศัย โรงเรียน โรงแรม สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับความรู้ และมีส่วน ร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ภายใน อาคารของตน

บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับผู้ป่วยมีภาวะไขมันในเลือดสูง

0 Comment

บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับผู้ป่วยมีภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเป็นระดับโคเลสเตอรอลสูงหรือระดับไตรกลีเซอร์ไรด์สูงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสูงทั้งสองชนิดก็ได้ ภาวะไขมันในเลือดสูงสามารถทำให้หลอดเลือดแข็ง ตีบ อุดตัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับ ผู้ป่วยกรดไหลย้อน

0 Comment

บริการด้านอาหาร: อาหารสำหรับ ผู้ป่วยกรดไหลย้อน อาการกรดไหลย้อน เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูดในหลอดอาหารคลายตัว ทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารได้ และยังทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกิดมีโรคอื่นแทรกซ้อนได้ อันได้แก่ การอักเสบของหลอดเลือด

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.